Peixets Masó

Arracades d'or, caboixó de crissopassa i aiguamarina tallada. Disseny de Rafael Masó per a Esperança Bru. Sèrie Limitada (10 peces)