La Farinera

Esclava articulada d'argent plaquejat en or de 2mcrs. Inspirada en el dintell d'una finestra de la Farinera